AB Catering, BC Catering og INCO (Dansk Cater) leverer fødevarer til storkøkkener, kantiner og restauranter over hele landet. Dansk Cater ønsker at være en aktiv medspiller i løsningen af de globale miljø-og klimaudfordringer. De ønsker løbende at minimere deres belastning på miljø og klima samt at mindske forurening, så de naturlige økosystemer ikke bliver ødelagt. Det er ligeledes et fokusområde at beskytte truede dyre- og plantearter, og dermed sikre en højere biodiversitet.

Samarbejdet med Skovsgaard Gods og Dansk Cater

Dansk Cater har et stærkt tæt samarbejde med Skovsgaard Gods med henblik på øget biodiversitet og et bedre miljø. Cater Grønt Har forpagtet vores Market Garden. Her dyrker Lana og Georgia op mod 25 forskellige grøntsagsafgrøder. Market Garden, som kan betegnes som en køkkenhave i stor skala. Market Garden er et højeffektivt, gravefrit område, hvor vi producerer sunde, lækre grøntsager og levende jord samtidigt. Det er dyrket i næringsrig kompostjord, hvor rødderne kan udvikle deres fulde længde og særlige sortsegenskaber. Mikrolivet forbliver uforstyrret og sørger for omsætning af nærringsstoffer og sikrer en porøs jordstruktur, som er de bedste betingelser for afgrøderne.

Grøntsagerne med lokal identitet, er dyrket med omtanke til de professionelle i foodservice i hele Danmark og eksklusivt for kunder hos AB Catering, BC Catering og Inco.