Seks skove, Påø enge og gammelt agerland.

Da Danmarks Naturfond i 1979 overtog Skovsgaard som testamentarisk gave af den sidste ejer, Ellen Fuglede, var det med ønsket om, at den vilde og varierede natur, der i århundreder har omgivet godset, skulle bevares. Og dette med god grund.

Naturen i området tæller ikke blot mange naturtyper, men også en spændende flora og fauna samt direkte adgang til Langelandsbæltet.

På Skovsgaards ejendom findes intet mindre end seks skove, der tilsammen udgør 97 hektar land. Størst er Konabbe Skov, der strækker sig knap 700 meter i området mellem godset og stranden. Skovende afgræsses som en del af vores vildgræsning og død ved får lov til at ligge til naturligt hendfald.

Enge, vandhuller og et rigt dyreliv

På den østlige side af ejendommen ligger Skovsgaards enge og overdrev som en flankering af den langelandske kystlinje. Engenes forhold er ideelle for fugleliv, hvorfor blandt andre viben, dobbeltbekkasinen og strandskaden yngler i området.

I den tidlige sommer springer engkabbelejer, ranunkler og gøgeurter ud, og engene er derfor særligt et besøg værd i maj og juni.

Dyrelivet trives ligeledes i og omkring de i alt 25 vandhuller, som findes i området. Fra midten af foråret og frem til efteråret myldrer vandhullerne med insekter, frøer og salamandere. På Skovsgaards Naturformidling kan du altid låne grej og få vejledning til at gå på opdagelse i naturen.